ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

                                                                  

 

 

Η εταιρεία μας σας παρέχει φωτοαντιγραφικά μηχανήματα ( Ασπρόμαυρα  ) με δυνατότητες Φωτοαντιγραφής - Εκτύπωσης - Σάρωσης - Fax, σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας σας, όπου με χρέωση ανά σελίδα πληρώνετε ανάλογα με τα παραγόμενα αντίγραφα.

 

Το κόστος ανά σελίδα ξεκινάει από 0,012 € + Φ.Π.Α και προσαρμόζεται ανάλογα με την κατηγορία του εκτυπωτικού συστήματος που εσείς θα επιλέξετε.

 

Έτσι έχετε μια σταθερή χρέωση ανά αντίγραφο , η οποία περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά, συντήρηση του μηχανήματος, εκτός του χαρτιού εκτύπωσης. Ο χρόνος μίσθωσης διαμορφώνεται κατόπιν συνεννοήσεως και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Οι κυριότεροι λόγοι που σας συμφέρει να μισθώσετε τα φωτοαντιγραφικά – εκτυπωτικά σας μηχανήματα:

1. Αποφεύγετε την εκταμίευση ενός σημαντικού ποσού για την αγορά ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος , επίσης σας συμφέρει για φορολογικούς λόγους διότι τα χρήματα εκπίπτουν την ίδια χρονιά , και όχι σε πάγιο εξοπλισμό με 5ετής απόσβεση.
2. Η Συντήρηση – τα αναλώσιμα – τα ανταλλακτικά και γενικά το Service του μηχανήματος δεν σας απασχολεί καθόλου , διότι όλα αυτά περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο συντήρησης.
3. Ευελιξία , αναπροσαρμόζοντας τα εκτυπωτικά σας μηχανήματα σε περίπτωση μεταβολής των εκτυπωτικών σας αναγκών.
4. Άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση που ο παρεχόμενος εξοπλισμός σας δεν επισκευάζεται. 

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ οφείλει να παρέχει στον ΜΙΣΘΩΤΗ όλα τα αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά και γενικά όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα, για τυχόν επισκευές και γενικά την καλή και αποδοτική λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Στις παροχές αυτές δεν περιλαμβάνεται το κόστος του χαρτιού, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον ΜΙΣΘΩΤΗ. Η υποχρέωση του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ για συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων αφορά μόνο τις επισκευές και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά τα οποία απαιτούνται για την αντιμετώπιση φθορών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, τα οποία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΜΙΣΘΩΤΗ λόγω κακής χρήσης ή χρήσης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν τον οποίο προβλέπει ο κατασκευαστής του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος επισκευής βαρύνει τον μισθωτή.

 

Μαύρος Λάζαρος         

Καστρισιανάκη 29             

531 00 Φλώρινα

 

Κιν. 697 50 20 337   

Τηλ. 2385 50 30 50

Φαξ. 2385 50 30 50  

 

E Mail: mavroslazaros@gmail.com

Webside: copy-florina.webnode.gr